Акценти от заседание на Обществения съвет на 119 СУ на 10.01.2018 г.