Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 13.09.2017 г.