Униформи


Унифомите се поръчват се до 10.07.2022 г. Цветът на униформите за учениците от начален етап е оранжев, а количеството и видът се определят от вас. Необходимо е ученикът да е ежедневно с поне един елемент от униформата.

Униформите се поръчват от:

 

COOL SCHOOL