Униформи


Унифомите се поръчват се до 20.07.2021 г. като се избира по желание една от двете предложени фирми. Цветът на униформите за учениците от начален етап е оранжев, а количеството и видът се определят от вас. Необходимо е ученикът да е ежедневно с поне един елемент от униформата.

Униформите се поръчват от една от двете представени фирми:

 

СТАР-БГ

 

 

COOL SCHOOL