Дневен ред за заседание на Управителен съвет на Училищното настятелство 119 СОУ