Класация за стипендии по ПМС 33/2013

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.1

 

201220132026

201220132031

201220132005

201220132006

201220132008

201220132024

201220132018

201220132021

201220132010

201220132013

201220132014

201220132003

201220132022

201220132023

201220132025

201220132009

201220132002

201220132001

201220132017

201220132019

201220132020

201220132016

201220132029

201220132015

201220132011

201220132012

 

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.2

201220132007

201220132027

 

 

НЕДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ:

 

НЯМА

 

ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.4, АЛ.1, Т.3 4

201220132004

201220132030

 

 

ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ПО ЧЛ.5, АЛ.1, Т.2

201220132028

 

 

Комисия:

Максим Жеков – помощник-директор АСД

Валя Захариева – главен-счетоводител

Марияна Недялкова – помощник-директор УД

Вержиния Трайкова – педагогически съветник

Роза Бъчварова – учител

Учебна година: