Дневен ред за заседание на Училищното настоятелство 18 март 2013 година

 

Дневен ред

 

за заседание на Училищното настоятелство

 

18 март 2013 година

 

 

 

1.   Представяне на проекти на ученици от 12 клас.

 

 

2.   Обсъждане и приемане на Отчетен доклад за дейността на „Училищно настоятелство 119о СОУ” за 2012 година.

 

3.   Организационни въпроси.

Учебна година: