Открита педагогическа практика на Николина Георгиева

Открита педагогическа практика в час по компютърно моделиране и информационни технологии в 6. клас с преподавател Николина Георгиева. Учениците бяха разделени на три екипа и реализираха три алгоритъма на една и съща задача.

Учебна година: