Учениците от 11. клас, с профил физика, започнаха упражнения по "Експериментална физика" във Физическия факултет към СУ "Св. Климент Охридски"

Учебна година: