"Крачки през вековете" - поетична миниатюра по стихове на Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Дамян Дамянов, Христо Смирненски

Учебна година: