Изложение на столичните университети

При изключително голям интерес премина „Изложение на столичните университети“, по идея на 119 СУ.

Инициативата ни бе подкрепена от Кмета на Район „Изгев“ – д-р Делян Георгиев.

Учениците от 11. и 12. клас  на 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“, 105. СУ „Атанас Далчев“, СПГ „Княгиня Евдокия“ и СПГЕ „Джон Атанасов“ получиха актуална информация за начина на балообразуване, срокове и дати за явяване на изпити в различните столични университети.

От името на всички ученици благодарим на:

НСА „Васил Левски“

УНСС

ХТМУ

МУ

ТУ

ЛТУ

УниБит

СУ „Св. Климент Охридски“

Учебна година: