Родителска среща в 4Г клас на тема "Пубертетът - неизбежното психично изпитание"

На 18.10.22г бе проведена родителска среща в 4. г клас на тема " Пубертетът- неизбежното психично изпитание". Гост-лектор бе г-жа Ирена Димитрова - педагогически съветник в 119 СУ.

Родителите се включиха активно и зададоха въпросите, които ги вълнуваха. Хубаво е да си готов с отговора и на най-неудобните детски въпроси!

Проведената родителска среща е по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Учебна година: