Анна Жукивская, психолог и фамилен психотерапевт, бе гост на родителска среща в 6г клас

На 07.11.22г. се проведе родителска среща с част от родителите на учениците от 6г клас в 119. СУ с класен ръководител Виктория Янкова. 

Гост на родителската среща бе Анна Жукивская - психолог и фамилен психотерапевт с дългогодишен опит в работата с родители и подрастващи. 

Родителската среща беше организирана в дискусионен формат и успя да предразположи родителите към активно участие в диалога. Обсъдиха се различни практики за насърчаване на толерантно отношение у учениците. Участниците в срещата имаха възможността да коментират микроклимата в класа по темата на срещата. 

Скоро след това имаше положителна обратна връзка от страна на родителите, а вече няколко дни по- късно се усеща и подобрение в комуникацията между родители и учители.

Учебна година: