"Гордея се с труда на моите родители" - инициатива на Пощенска банка

Инициаторите бяха подготвили интересни занимания, благодарение на които децата научиха повече за света на парите и професиите на банковите служители. 

Това посещение се осъществи благодарение на Гергана Герджикова, родител на ученик във 2А клас. 

Ръководители: Светлана Данаилова, Красимира Михова, Петя Сърбинова и Виктория Раева.

Учебна година: