Забавно и интересно обучение на учениците от 1.А и 1.В класове в НУЛЦ на БЧК - Лозен

В топлия есенен ден учениците от 1.А и 1.В класове провеждат забавно и интересно обучение в НУЛЦ на БЧК - Лозен

Учебна година: