Учениците и техните класни ръководители от 3г клас Анета Бързашка и Венцислав Добруджалиев посетиха Пловдив, Балабановата къща, Етнографския музей и Амфитеатъра

Учениците и техните класни ръководители от 3г клас Анета Бързашка и Венцислав Добруджалиев посетиха Пловдив, Балабановата къща, Етнографския музей и Амфитеатъра.

Учебна година: