Споделена библиотека за животоспасяващи умения - проект на фондация "Първите три минути"

Фондация "Първите три минути", в партньорство с фондация "Обществен борд на TELUS International Bulgaria", стартира обучение в 10 столични гимназии за оказване на първа помощ с автоматичен дефибрилатор.в рамките на проекта "Споделена библиотека за животоспасяващи умения".

Учебна година: