Вътрешноучилищна квалификация за споделяне на добри практики по компютърно моделиране

Николина Георгиева, учител по информатика и информационни технологии, проведе вътрешноучилищна квалификация за споделяне на добри практики по компютърно моделиране. В обучението взеха участие учителите от начален етап.

Учебна година: