Съвместен час на открито по изобразително изкуство в 1Б и 1Г клас

Учебна година: