Онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" с родителите и учениците от 5.Д клас

На 05.10.22 г. се проведе онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите и учениците от 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 23 от 24 родители.

Тема: "Онлайн детска безопасност" с гост-лектор Любомир Тулев - директор услуги по киберсигурност.

Важни акценти:

- Онлайн тормозът;

- Кой стои отсреща? - познат, непознат, хейтър на свободна практика, обиден несъзнателно от нас;

- Какво казва законът?;

- Какво да (не) правя?;

- Рисково поведение в интернет. Проблеми с дигиталното поколение;

- Кои са жертвите?

Учебна година: