Важно за здравно-профилактичните карти на учениците

Всички ученици от 119 СУ да представят в лекарския кабинет лична здравно-профилактична карта за учебната 2023-2024 година, попълнена от личния лекар, а новопостъпилите ученици да носят и имунизационен паспорт или ксерокопие на направените имунизации.


Учениците, навършили 6 години да носят талон за направена имунизация с Тетраксим (ДТК и Полиомиелит).


Учениците, навършили 7 години да носят талон от личния лекар за направена проба Манту.


Навършилите 12 години – талон за направена имунизация с MMR и ДТК.


Навършилите 17 години – талон за направена имунизация с ТД.

Учебна година: