Ученици, наградени с еднократна спортна стипендия за високи спортни постижения