"За финансите - разумно" - статия във в-к "Аз-буки"