График за консултации в начален курс - II срок на учебната 2016-2017 г.