РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 119 СУ от 9 март 2017 г.