Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство - 6 март 2017 г.