Финансов отчет на Училищно настоятелство 119. СУ за 2015 година