119. СУ вече има своята “умна” класна стая

Пилотен проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119. СУ. Концепцията е съвместна разработка на “Енерджи Ефект” ЕАД и “Сименс България” ЕООД.


Гости на откриването бяха Диян Стаматов, заместник-министър на образованието, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, инж. Благовест Ангелов, изпълнителен директор на "Енерджи Ефект" ЕАД, представители на училищното ръководство, медии.Системата е инсталирана в една от класните стаи на училището и коридора, водещ към нея. Тя следи в реално време физически параметри като вътрешна температура на помещението, външна температура, влажност, естествена и изкуствена осветеност, присъствие, движение, моментен разход на електроенергия и топлоенергия. В зависимост от състоянието на параметрите системата автоматично взима решения как да осигури максималната степен на комфорт за хората в помещението. Същевременно, постигането на изискуемите стандарти за осветеност и топлина е гарантирано. Този начин на управление на енергоподаването води до доказано по-ниски разходи на електричество и топлоенергия.
“Умната” система в 119. СУ има и своя образователен ефект за учениците, като предоставя визуализация в реално време на потреблението, постигнатите икономии на енергийни разходи и степените вредни емисии. Тя цели децата да повишават знанията и чувствителността си към предизвикателствата на нашето време за опазване на околната среда и пестене на ограничените природни ресурси. Увлекателни тестове и съвети за пестене на енергия са разработени специално за тази цел и са достъпни за учениците в интернет среда чрез социалните мрежи. Регулярно ще бъдат отличавани най-активните и успешни участници в тази своеобразна игра.

 

Системата включва сензори, датчици, контролери, метеостанция, уеб сървър за отдалечен достъп и контрол, задвижки, LED осветители с димиращи драйвери, LCD монитор и други компоненти.

 


В зависимост от избраната конфигурация, интелигентната система за енергийна ефективност може да има срок на икономическо откупуване между 4 и 7 години на база на реализираните икономии на енергийни и експлоатационни разходи. 

Учебна година: