Информация за средствата събрани от дарителската кампания, организирана от 9А клас