Заповед за изказване на похвала към ученици със спортни постижения по различни видове спорт