Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство- 09септември 2015 година