Презентация - отчет на Бюджет 2015 до 30.09.2015 година