Отчет на Бюджет 2015 година на 119СОУ към 30.06.2015година - презентация