Клипът на Гергана Цветанова Младенова - от 7г клас, спечели в конкурс организиран от Центърът за развитие на човешките ресурси