СВОБОДНИ МЕСТА В 6. И 7. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016Г. към 01.07.2015г.