Ученици от 9в и 10 в клас участваха в Иновационен лагер

На 10.06.2015 година ученици от 9в и 10 в клас участваха в Иновационен лагер със съвмесното участие на 23 СОУ и 19 СОУ, който се проведе във Висшето училище по икономика и управление.

Темата беше „Устойчив бизнес в Северен район – идеи на младите хора на България“, а целта – чрез натрупаните знания по икономика, география и предприемачество да предложат идеи за бизнес в районите на Северна България.

Ученици от трите училища бяха разпределени на случаен принцип в 5 отбора по 5 човека. В отборите наши представители бяха Алекс и Любомира от 9в, Петя, Георги и Никол от 10в клас.

 В рамките на 3 часа работиха по поставената, конкретно за всеки отбор, тема свързана с част от Северна България. Останалите участваха в Уърк шоп воден от младия колега, учител по икономика от 19 СОУ, там също беше интересно и забавно.

След представяне на работите по темите и разгорещената работа на строгото и компетентно жури бяха излъчени победителите:

-                Първа награда получи отборът с участието на Петя от 10в,

-                Втора награда – отборът с участие на Алекс от 9в и

-                Трета награда отборът с участието на Никол от 10в клас.

Независимо, че не бяхя в призовата тройка, представянето на другите два отбора също направи впечатление.

Благодарности на участниците за доброто представяне!

Учебна година: