СВОБОДНИ МЕСТА В 6. И 7. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016Г. към 17.06.2015г.