Заповед за награждаване на ученици по повод празника на 119-о СОУ