Спечелен международен проект с участието на 119 СОУ