Гимназиален етап

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.1          

Брой квоти за стипендианти по чл. 4, ал.1, т.1 – 30 места ± 5 места, според финансовите възможности на училището.

Страници