Гимназиален етап

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение от VII, IX, XI и ХІІ клас за учебната 2015-2016 година – редовна сесия

заповед № РД 09-576/ 05.05.2015 г. на министъра на образоването и науката са определени дати за провеждане на държавните зрелостни изпити по желание, сесия май-юни 2015 г.

Страници