ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 33 от 15 февруари 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ