Посещение на учители от Рагуса, Сицилия, Италия по програма Еразъм +, Job Shadowing

Приключи посещение на учители от Рагуса, Сицилия, Италия по програма Еразъм +, Job Shadowing, което се проведе в периода 13-17 май. Учителите работиха съвместно с колеги и ученици от 119.СУ като изнесоха часове по Английски език, Математика, Изобразително изкуство, използвайки различни онлайн приложения. Учителите наблюдаваха часове в горен курс по Физика и География и споделиха добри практики в учебен и административен план. С изключителна благодарност за гостоприемството към колегите и техните класове: Симона Кнежевич, Виктория Янкова, Джонатан Фалън, Петя Минчева, Генади Генов, Николай Николов, Калоян Кирилов, Ралица Христова и Кристина Цолова.

Учебна година: 
Рубрики: