Отбелязахме 50 години от реализирането на експерименталния метод на обучение по Сендовската система

Отбелязваме 50 години от реализирането на експерименталния метод на обучение, въведен от изтъкнатия български математик акад. Благовест Сендов. 119. СУ е едно от двадесетината училища у нас, които внедряват прогресивната за времето си Сендовска система, създала първите стъпки към модерното напоследък STEM обучение. В основата и на двата подхода са ученето чрез правене и интердисциплинарността. На учениците не са се давали домашни, нито са се пишели оценки, за да не се стимулира бележкарството, а творческият дух, разказаха доц. Жени Сендова, съпруга на брата на акад. Сендов и Стоян Велев, учил няколко години по системата в 119-то, а в специалния "Кът на акад. Сендов" показахме някои от учебниците, по които са учили навремето децата.

Учебна година: