Eлизавета Бистрих от 7д клас спечели второ място на международен вокален конкурс и получи покана за Румъния

Учебна година: