Посещение на ученици и учители от Анталия по програма Еразъм+

Приключи посещението на ученици и учители от Анталия по програма Еразъм+. Седмицата премина в културна разходка из столицата, посещение на часове в начален, среден и горен курс, както и ролеви игри и споделяне на добри практики. С голяма благодарност за отделеното време, споделен опит и гостоприемство към колегите и техните класове: Албена Недялкова, София Делчева, Симона Кнежевич, Николай Николов, Марина Бозаджиева, Анна Пейчева, Светлана Данаилова, Биляна Крумова, Лилия Николова, Мария Златкова, Живко Жечев, както и към  Мария Михайлова, Вержиния Трайкова и Надежда Стоянова.

Учебна година: