Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч.

Учениците от училищата на районите Възраждане, Изгрев, Кремиковци, Лозенец, Панчарево и Слатина са разпределени в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

В срок до 13.03.2024 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място) на класните ръководители.

След този срок заявки за участие няма да се приемат.

В срок до 22.03.2024 г. на сайта на РУО – София-град и на сайтовете на училищата – координатори СМГ и НПМГ ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и на квесторите от повереното Ви училище в училищата-домакини.

Учебна година: