ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V ДО VII КЛАС В ГР. СОФИЯ

Пролетното математическо състезание за ученици от V до VII клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе от 29 до 31 март 2024 г. в гр. София.

УСЛОВИЯ НА ЗАДАЧИТЕ НА ПМС 2024


РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ПМС 2024

 

КОНТЕСТАЦИИ ЗА ПМС 2024

 

PDF icon ПРОГРАМА

 

Използвайте Ctrl+F, за да откриете ученика по име!

PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. КЛАС ЗА ПМС - 30.03.2024

PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6. КЛАС ЗА ПМС - 30.03.2024

PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7. КЛАС ЗА ПМС - 30.03.2024

 

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането е 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София, кв. Изток, ул. „Латинка“ №11.

За участие е необходимо в срок до 15.03.2024 г. на e-mail: info@119su.bg да се изпратят:

  1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (списък на учениците по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1.    резултатите на ученика и личните му данни;

3.2.   снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

3.3  Сканиран списък на учениците, които не са подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на техните резултати, съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището, в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

  1. За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване.

Учениците участват единствено и само във възрастовата група, която съответства на класа им в училище!

След 15.03.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

 

За допълнителна информация:

Боянка Кънева – старши експерт по организация на средното образование и /по съвместяване/ по математика в РУО – София-град , GSM: 0884020206;

Паола Дунчева – заместник-директор по учебна дейност в 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София, GSM: 0882550904.

Учебна година: