Лекция в 10. клас на тема "Философия на религията" с гост-лектор Юби Екпо

На 31.01.2024 се проведе лекция на тема Философия на религията с гост лектор Юби Екпо. Часовете се проведоха в 10 - ти клас, а темата е част от учебния план за тази възраст . Обсъдени бяха лични преживявания, свързани с религията и мястото на Бог в живота на хората в наши дни. Учениците участваха активно със задаване на въпроси и изказване на лична позиция. Дискусионната част представи различната перспектива на вярата като лично усещане и ползите от нея в живота на всеки. 

Инициативата е по идея на учител по философия Теодора Райкова, която също участва в провеждането й.

Идеята на събитието е с цел разширяване знанията на учениците и излизане от "рамката" на класическото училищно преподаване. Защото 119 училище има за цел не просто да образова ,но и да разшири и обогати светогледа на поверените му ученици като бъдещи личности и самостоятелно мислещи граждани на света.

Учебна година: