РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за свободна позиция на 17.01.2024 г.

За позиция "Учител по математика" Полина Петкова

Учебна година: