Съвместна лабораторна работа по химия и биология в 11б клас

Доказване на белтъци в хранителни продукти и извличане на собствена ДНК.

Ръководители: Марина Бозаджиева и Михалина Енчева.

Учебна година: